※ All price include tax

GỬI

Hoàn thành Phiếu đăng ký này có nghĩa là bạn đã đồng ý và sẽ tuân thủ các điều khoản và chính sách của Nền tảng Business Connect Platform.
https://bcp.vn/vi/terms-conditions/

Tầng 5, Tòa nhà Charmington La Pointe,
181 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.HCM, Việt Nam

+84767673182

Business Connect Platform VN - JP ビジネスチャット

Copy right © 2021 BCP. All Rights Reserved.

Terms and Conditions

UPGRADE

PREMIUM PACKAGE

usd/year

430

24 B2B connect slots
1 coordinator support
Business profile 5 languages (Vietnamese, English, Japanese, Taiwan, Thailand)
Legal verification (trusted mark on system)

1 business profile banner on BCP website

UPGRADE

Unlimited B2B connect slots
1 coordinator support 24/7
Business profile 5 languages (Vietnamese, English, Japanese, Taiwan, Thailand)
Legal verification (trusted mark on system)

1 business profile banner on BCP website

2,130

usd/year

ELITE PACKAGE
ONE CONNECTION

usd/slot

10

SIGN UP

1 connect slot B2B
Native language profile on Webiste

1 business profile banner on BCP website

SERVICE PACKAGE